نماینده انحصاری انجمن دیابت ایران در ایمپلنت
تنها مرکز ارائه دهنده ایمپلنت برای بیماران دیابتی در ایران
photo_2016-01-23_14-18-eee

نماینده انحصاری انجمن دیابت ایران در ایمپلنت