کاربرد لیزر در درمان ایمپلنت

کاربرد لیزر در درمان ایمپلنت

لیزرهای Low Powerمی‌توانند در کاهش درد و ترمیم سریع تر لثه و استخوان و همچنین ۱یوند بهتر ایمپلنت و استخوان فک بسیار موثر واقع شوند و لیزرهای High Power…

دوام ایمپلنت

دوام ایمپلنت

با توجه به اینکه این درمان در دنیا دارای سابقه ۴۰ ساله می‌باشد. لذا گزارشات ارائه شده حاکی از این است که ایمپلنت درمانی است با دوام بالا که اگر درمان با اصول صحیح …

تاریخچه پیدایش ایمپلنت

تاریخچه پیدایش ایمپلنت

در حدود ۵۰ سال پیش پزشک ارتوپدی به نام پروفسور برند مارک هنگامی‌ که بر روی شکستگی پای خرگوش مطالعه انجام می‌داد متوجه شد که تیتانیوم ماده ای است که …