انواع روکش ایمپلنت

انواع روکش ایمپلنت

روکش با دو روش سمان شونده و پیچ شونده روی قسمت تاجی ایمپلنت قرار می‌گیرد.سمان شونده بیش از ۹۰% روکش‌ها را شامل می‌شود که روکش با چسب موقت به ابامنت متصی می‌شود.

انواع روش‌های قرار دادن ایمپلنت

انواع روش‌های قرار دادن ایمپلنت

قرار دادن ایمپلنت به دو روش صورت روش همزمان و معمول انجام می شود در روش همزمان بلافاصله بعد از کشیدن دندان یا ریشه باقیمانده به شرط وجود استخوان کافی و نبودن …

انواع طرح درمان

انواع طرح درمان

ایمپلنت می‌تواند به صورت ثابت و یا نیمه متحرک در طرح درمان‌ها استفاده شود. به صورت ثابت: شامل جایگزینی تک دندان و یا چند دندان کنار هم که می‌تواند به صورت بریج هم …

مزایای ایمپلنت نسبت به سایر درمان‌ها

مزایای ایمپلنت نسبت به سایر درمان‌ها

مزایای ایمپلنت نسبت به سایر درمان‌ها را می توان به ۵ علت، عدم آسیب به دندان‌های مجاور، کمک به حفظ استخوان فک، استحکام بسیار بالا، کمک به حذف دندان‌های متحرک و …